ONS FORT

Deze tour door en rondom ons fort is helaas nog niet volledig geoptimaliseerd voor de mobiele telefoon of tablet. We proberen dat zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Welkom op de virtuele rondleiding op ons fort en zijn directe omgeving. Graag willen we eerst uitleggen wat te verwachten is. De gehele rondleiding kent 13 routepunten plus een tour door het Gebouw A (FM GA) en een tour rondom een virtuele reconstructie van het gesloopte voormalige Gebouw B (FM GB). Om de gehele rondwandeling te volgen kan het beste op de parkeerplaats van het Fort Maarsseveen (FM 01) begonnen worden. Via de hotspots op de 360° panorama's kan een volgende bestemming worden gekozen. Bij elke routepunt staat informatie met aanvullende foto's en schema's over wat er te zien is, of is geweest.

Sommige routepunten hebben een afwijkende nummering en verwijzen naar aanvullende objecten. Niet gelinkte worden later toegevoegd:
-GK verwijst naar Gietstalen Koepelkazematten;
-GS verwijst naar GroepsSchuilplaatsen in de Bethune Polder of nabij de forten Maarsseveen en Tienhoven;
-KW verwijst naar bekende verdwenen of nog bestaande KringenWet gebouwen in de omgeving van Fort Maarsseveen;
-WS verwijst naar WaterStaatkundige objecten in het belang voor de waterhuishouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de Tienhovensevaart, Maarsseveensevaart, Bethune Polder en de Maarsseveense Polder.
In de toekomst zullen deze routepunten in één of meerdere fiets- en wandelroutes opgenomen worden.

Desgewenst kan ook een bestemming gekozen worden uit de route in het schema hierboven. Op afbeelding 2/5 hieronder zijn de gebouwen en andere objecten voorzien van een letter ook aanklikbaar. Let op! Via deze pagina wordt elk routepunt in een afzonderlijk scherm getoond. Alle bestemmingen zijn ook via het menu van de site te bereiken.

1/5 - Plattegrond vóór aanleg (pre 1881)
2/5 - Plattegrond 1906; Klik of tik op een letter of bouwwerk voor meer informatie
3/5 - Luchtfoto 1926
4/5 - Luchtfoto 2006
5/5 - Luchtfoto 2019