GEBOUW A - BUITENZIJDE

INLEIDING

Gebouw A is gebouwd als bomvrij gebouw, maar is geen bunker. Een bunker heeft doorgaans een enkelvoudige functie zoals groepsschuilplaats, geschut opstelling of commandopost en is van gewapend beton opgetrokken. In het Nederlandse spraakgebruik werden tot aan de Tweede Wereldoorlog dergelijke militaire verdedigingswerken kazematten of groepsschuilplaats gebruikt. In de strikte betekenis van het woord was gebouw A ook geen kazemat, deze hebben inpandige vuurmonden. Dit gebouw had als functie het logieverblijf van de militairen, onderhoud aan wapentuig en opslag van munitie en dergelijke.

Het gebouw staat op 307 heipalen van 12 m lengte. Direct boven de heipalen ligt een betonnen fundering welke de zijmuren en inpandige muren dragen. De zijmuur fundering is tot ruim 3 m dik. Het dak is door een 3 m dik zandlichaam afgedekt en ook aan de zijkanten en achterwand ligt een meters dik zandpaket. De helling was oorspronkelijk 4/5. Sloop van wallen en ophogen van de zandmassa's rondom Gebouw A in 1975 en 2003 hebben weinig van de orginele zanddek overgelaten.

Het fort is gebouwd naar de laatste inzichten uit die tijd. Tot omstreeks 1870 was de vuurkracht van kanonnen veelal beperkt tot 1,7 km. Maar sindsdien is de vuutkracht aanmerkelijk toegenomen. Voorheen richtten de granaten nauwelijks schade aan. De gebouwen konden wel tegen de inslagen en ook de wallen doorstonden die inslagen goed. Met het nieuwe wapentuig lag het anders, gebouwen moesten nu juist wel bomvrij gebouwd worden en dat werd onder andere gedaan middels een meerdere meters dik zanddek.

Het front van het gebouw is sober uitgevoerd en kent nauwelijks versierselen die het vermelden waard zijn. Een gevelsteen vermeldt de naam van het fort met het bouwjaar. Ramen en deuren kunnen met luiken worden verduisterd, maar waren oorspronkelijk van hout. Restanten van de bevestigingssteunen voor de vlaggenmasten, een houder voor een lantaarn en een aansluitpunt voor telegraafdraden zijn nog wel steeds te herkennen. Links van de ingang van kamer VIII (de tegenwoordige hoofdingang) is een ijking aangebracht op 1,0 m +NAP.


BIJZONDERE DETAILS

1/10 - Lantaarn beugel

2/10 - Plaats NAP ijkpunt

3/10 - NAP ijkpunt

4/10 - Houders vlaggenmast aan rechtervleugel

5/10 - Gevelstenen met naam en jaartal

6/10 - zinkputdeksel

7/10 - zinkput (rioolput)

8/10 - Welput met pomp

9/10 - Doorsnede fort achter voorgevel

10/10 - Voorgevel
Met klikken of tikken op de rode hotspot gaat u naar binnen.

Met de hotspot op de laatste dia kan het gebouw worden betreden.