KRINGENWET GEBOUWEN (KW)

INLEIDING

De omgeving van het Fort Maarsseveen bevat nog steeds vele historische kenmerken. Bijzonder is dat de landelijke omgeving nauwelijks veranderd is sedert de bouw van het fort in 1881. De omgeving kent in de richting van Tienhoven nog steeds zijn unieke open karakter. In de direkte omgeving van het fort staan verschillende historische houten woningen en boerderijen. Deze woningen en boerderijen zijn gebouwd volgens speciale voorschriften opgesteld door het Ministerie van Oorlog en beschreven in de Kringenwet uit 1853.
De voornaamste reden voor deze bouwvoorschriften was om het gebied snel ontruimd en gesloopt te krijgen in geval van dreigende krijgshandelingen. Houten gebouwen moesten worden afgebrand en de overige gesloopt. Zodoende kon men zonder grote problemen de zaak snel onder water zetten en kreeg men ook een vrij schootsveld.
De Kringenwet regelde de bouw- en beplantings voorschriften in de nabijheid van forten. De wet is pas in 1963 ingetrokken en het heeft daarom een stempel bepalende invloed gehad op de omgeving. Binnen een straal van 1.000 m rondom het fort werden een drietal zônes ingericht met verschillende eisen:

  • tot 300 m -> houten bouwwerken op stenen funderingen van maximaal 40 m2 met toestemming van het Ministerie van Oorlog;
  • 300-600 m -> houten bouwwerken op stenen funderingen en stenen schoorstenen zonder toestemming van het Ministerie van Oorlog;
  • 600-1.000 m -> alle bouwwerken (hout en steen) toegestaan, maar met recht op sloop door militairen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

De lijst van gebouwen in de omgeving van Fort Maarsseveen welke gebouwd zijn krachtens de voorschriften van de Kringenwet hieronder maakt geen aanspraak op volledigheid. Er kunnen in het verleden meerdere bouwwerken gestaan hebben die ons (nog) niet bekend zijn.

Kringenwetwoningen in de omgeving van Fort Maarsseveen
gebouw
ID
status
gebouw
ID
status
Herenweg 6
geb. 1929.
Maarsseveensevaart 84
geb. 1934 
Herenweg 8
geb. 1926; deels gesl. 1978
Maarsseveensevaart 9
geb. 1929; gesl. na 1963
Herenweg 10
geb. ?; gesl. ~1980
Maarsseveensevaart 11
geb. ?
Herenweg 16
geb. ?; gesl. ~2003
Maarsseveensevaart 13
geb. 1879
Herenweg 21
geb. 1918; sloopvergunning ~2020
Herenweg 31
geb. 1917
geb. = bouwjaar; gesl. is sloopjaar.
Herenweg 34
geb. 1890

BIJZONDERE DETAILS

De foto's in de diashow hieronder zijn van de kringenwetwoningen die genoemd worden in de tour door, langs en in het fort.

1/4 - Kringenwetcircels rond fort Maarsseveen; binnenkring 300 m; middenkring 600 m; buitenkring 1.000 m.
2/4 - Kringenwetwoning, Herenweg 6 - (KW 01) - 2020
3/4 - Kringenwetwoning (gesloopt), Maarsseveensevaart 9 - (KW 04) (Foto HKM) - jaren '60
4/4 - Kringenwetwoning Maarsseveensevaart 11 - (KW 06) - 2020