KRINGENWET GEBOUWEN (KW)

INLEIDING

Voor bouwwerken in de nabijheid van forten gold een speciale wetgevende regeling, de zogeheten Kringenwet uit 1853. De Kringenwet regelde bouw- en beplantings voorschriften in de nabijheid van forten. De wet is pas in 1963 ingetrokken en het heeft daarom een stempel bepalende invloed gehad op de omgeving. Binnen een kring van 1.000 m werden een drietal zônes ingericht met verschillende eisen:

  • tot 300 m -> houten bouwwerken op stenen funderingen van maximaal 40 m2 met toestemming van het Ministerie van Oorlog;
  • 300-600 m -> houten bouwwerken op stenen funderingen en stenen schoorstenen zonder toestemming van het Ministerie van Oorlog;
  • 600-1.000 m -> alle bouwwerken (hout en steen) toegestaan, maar met recht op sloop door militairen als de omstandigheden daartoe leidden.

De voornaamste reden voor deze voorschriften was om het gebied snel ontruimd en gesloopt te krijgen in geval van dreigende krijgshandelingen. Houten gebouwen moesten worden afgebrand en de overige gesloopt. Zodoende kon men zonder grote problemen de zaak onder water zetten en kreeg men ook een vrij schootsveld.

De lijst van gebouwen in de omgeving van Fort Maarsseveen welke gebouwd zijn krachtens de voorschriften van de Kringenwet hieronder maakt geen aanspraak op volledigheid. Er kunnen in het verleden meerdere bouwwerken gestaan hebben die ons niet bekend zijn. De gegevens hieronder zijn afkomstig van het BAG register van het Kadaster en Het Utrechts Archief. Zwart-wit foto's in de links zijn van Het Utrechts Archief en gemaakt in 1977.

Kringenwet gebouwen in de omgeving van Fort Maarsseveen
gebouw
ID
status
gebouw
ID
status
Herenweg 6
geb. 1929.
Maarsseveensevaart 34
KW 02
geb. 1934 
Herenweg 8
geb. 1926; deels gesl. 1978
Maarsseveensevaart 9
geb. 1929; gesl. na 1963
Herenweg 10
geb. ?; gesl. ~1980
Maarsseveensevaart 11
geb. ?
Herenweg 16
geb. ?; gesl. ~2003
Maarsseveensevaart 13
geb. 1879
Herenweg 21
geb. 1918; sloopvergunning ~2020
Herenweg 31
geb. 1917
geb. = bouwjaar; gesl. is sloopjaar.
Herenweg 34
geb. 1890

BIJZONDERE DETAILS

De foto's in de diashow zijn van de kringenwet gebouwen de genoemd worden in de tour door, langs en in het fort.

1/4 - Kringenwetwoning, Herenweg 6 - (KW 01 - 2020)
2/4 - Kringenwetwoning (gesloopt), Maarsseveensevaart 9 - (KW 04) (Foto HKM) - jaren '60
3/4 - Kringenwetwoning Maarsseveensevaart 11 - (KW 06) - 2020
4/4 - Kringenwetcircels rond fort Maarsseveen