GEBOUW A - BINNENZIJDE

INLEIDING

Gebouw A was de verblijfplaats voor militairen en voorzag derhalve in een keuken en diverse slaapzalen. Aan de flanken van het hoofdgebouw bevindt zich aan beide zijden een remisie voor onderhoud aan geschut, een buskruitkamer en een munitiekamer. Ook had het fort een telegraaf aansluiting met eigen kantoor. Aan weerszijden van het hoofdgebouw bevinden zich een vleugels met privaten. Tegenwoordig zijn de toiletten aan één zijde gemoderniseerd.

Wapen
Officieren
Onder
Officieren
Korporaals en
manschappen
Opmerkingen
 
1885
1902
1885
1902
1885
1902
 
Artillerie
1
1
2
3
39
57
 
Infanterie
1
1
1
2
29
27
incl. 1 wasvrouw
Genie
1
7
2
incl. 1 telegrafist
Hospitaal
1
1
 
Totaal
2
2
4
5
75
87
totaal (1885): 81; (1902): 94
Tabel 1: Vaste bezetting 1885 en 1902

VERKENNING VAN HET GEBOUW

Onderstaand een plattegrond van het fort van beganegrond en verdieping. De route door het gebouw volgt de pijlen aangegeven volgens het alphabet. Alle kamers die in deze rondleiding bezoeken zijn, zijn grijs ingekleurd. De ingang van het fort is bij "a", de uitgang bij "n". Enkele vertrekken zijn om uiteenlopende reden niet in de rondleiding opgenomen. Het telegraaf kantoor XVI wordt in een later stadium nog toegevoegd.

Kamer
Omschrijving
I & X Gang
II & XI Buskruid opslag
III & XII Munitie
IV Telegrafist; later kantine
V Keuken
VI Proviant
VII - XV Hal met trap
VIII & IX & XVII & XVIII Manschapverblijven
XIV Officieren
XVI Onder officieren; later kantoor commandant en telegrafist
XIII & XIX Remise
Tabel 2: Kameroverzicht

Voor de rondleiding door het gebouw kunt op klikken op kamer VIII, of elke andere kamer voorzien van een grijs vlak. Op de nieuw geopende pagina van de kamer wordt een toelichting van de kamer gegeven met een aantal interessante details. Een en ander wordt geïllustreerd met foto's en er wordt een 360° panorama getoond, zodat een beeld verkregen wordt hoe de kamer eruit ziet.

Beganegrond


Waterkelder 'b' onder kamer VIII 'a'


Verdieping