GEBOUW A - KAMER VIII

INLEIDING

Deze kamer is een manschappen verblijf geweest waar tot 16 soldaten sliepen. Alle manschappen kamers (VIII, IX, XVII en XIII) hebben in de muur tegenover het raam tegen het plafond een tweetal ronde gaten. Aan de vloer is een vierkant gat aanwezig. De functies van deze gaten worden beschreven bij kamer IX.
Het houten plafond is tevens de vloer van de bovenliggende kamer. De vloer is van beton. Een originele kapstok is nog aan de rechtermuur te vinden. De algemene ingang tot het fort is de buitendeur van deze kamer.
Onder deze kamer ligt een waterkelder voor regenwater welke via druipkokers aan de zijkanten gevuld wordt. Deze waterkelder wordt gevuld met neerslag welke op zanddek van het fort valt. Het gebouw is onder het zanddek voorzien van een zadeldak constructie waarlangs het doorspijlende regenwater afgevoerd wordt naar een goot die voorzien is van een afvoer, de druipkoker; zoals een regenpijp aan een dakgoot. Via druipkokers komt het water in de waterkelder van het gebouw, zoals te zien in de diashow hieronder. Een dergelijke druipkoker bevindt zich aan weerszijden in de scheidingsmuren van kamer VIII en XVII met naburige kamers. De druipkokers hebben een middellijn van 0,2 m.


onze druppelende waterkoker

Overstort (surplus aan water) vanuit de waterkelder vindt plaats in een ondergrondse zinkbak vóór het gebouw, daarin verdween eertijds ook het afval water uit de keuken.
Een toegang tot deze waterkelder is ook in dit vertrek aanwezig, de ronde put in de hoek. Het water was aanvankelijk niet bestemd voor consumptie, maar voor bewassen en schrobben. Pas in 1900 is voor drinkwater aan de buitenzijde van dit vertrek een 26 m diepe pijpwel geboord.

Tegenwoordig is deze kamer in gebruik als horeca gelegenheid.

kamer lengte breedte hoogte opmerking
VIII 7,20 m 5,00 m 2,97 m  

BIJZONDERE DETAILS

1/4 - Ontwerp druipkoker
2/4 - Druipkoker rechterzijde
3/4 - Druipkokerdeur linkerzijde
4/4 - Welput met pomp

PANORAMA

Laden...

Deze inhoud gebruikt HTML5 met CSS3 3D Transforms of WebGL.

Door de muis of met de vinger op het beeld naar boven of beneden te bewegen kunt u ook naar boven en beneden kijken. Klikken of tikken op een rode hotspot brengt u naar het volgende of vorige vertrek. Dubbelklikken of tikken geeft schermvullend beeld.