BERGLOODS D (FM 08)

INLEIDING

Deze loods stond aan de westelijke zijde van het fort. Deze loods is in 1895 gebouwd, maar gesloopt. Hij werd gebruikt voor de berging van de schutplanken en andere hulpmiddelen voor gebruik in damsluisjes. Deze damsluisjes bevonden zich onder meer in de Maarsseveensevaart te Maarssen-dorp (WS 04) en de aansluiting van het uitwateringskanaal van de Bethunepolder op de Vecht aan de Machinekade (WS 06), onder de brug van het Zandpad.

De loods bestond uit een vurenhouten gebouw met een blauw pannendak, geplaatst op een stenen fundering. Het had aan beide korte zijden een tweetal dubbele deuren. Er lag een vloer van grind. Rondom lag een 1 meter brede rabat van grind (stoep).

kamer lengte breedte hoogte opmerking
schuur 7,20 m 3,00 m 3,38 m  

BIJZONDERE DETAILS

1/4 - Plattegrond
2/5 - Doorsnede
3/4 - De inundatie materialen waren bestemd voor dit damsluisje in de Maarsseveensevaart nabij Maarssen
4/4 - En voor het damsluisje in het uitwateringskanaal van de Bethunepolder nabij de Vecht

PANORAMA

Laden...

Deze inhoud gebruikt HTML5 met CSS3 3D Transforms of WebGL.

Door de muis of met de vinger op het beeld naar boven of beneden te bewegen kunt u ook naar boven en beneden kijken. Klikken of tikken op een rode hotspot brengt u naar het volgende of vorige excursiepunt. Dubbelklikken of tikken geeft schermvullend beeld.