UITWATERINGSKANAAL / ZANDPAD (WS 06)

INLEIDING

Dit sluisje is uitgevoerd in baksteen aan de monding van het uitwateringskanaal van de Bethunepolder met Vecht stamt waarschijnlijk al uit de 17e eeuw, maar is ten behoeve van de NHW en het inpolderen van de Bethunepolder opgewaardeerd tot een uitwateringssluis voor het gemaal (WS 08) van de polder in waterinlaat bij inundatie. Het heeft daarmee een civiele en militaire functie. In 1896 zijn schotbalksponningen aangebracht, waarlangs de schotbalken naar beneden gelaten konden worden, zodat het water niet kon terugstromen naar de Vecht. De sluis is voorzien van vleugelmuren, waarop op beide landhoofden aansluitpunten zichtbaar zijn voor het opstellen van davids om de schotbalken op en neer te laten.
In de tijden van eventuele inundatie was het gereedmaken van dit sluisje een verantwoordelijkheid van Fort Maarsseveen alwaar in een speciale loods hulpmiddelen opgeslagen lagen (FM 08).

Dit sluisje is in 2016 gerestaureerd.

Deze lokatie is een toekomstig routepunt in een fiets- en wandelroute.


BIJZONDERE DETAILS

1/4 - Vechtsluizen op uitwateringskanaal van Bethunepolder
2/4 - Waterpeilschaal N.A.P. met opschrift D.V.O. (Departement Van Oorlog)
3/4 - Kanaalzijde met vleugelmuren
4/4 - Sponningen voor schotbalken met bevestigingspunten voor davids