MAARSSEVEENSEVAART / NASSAUSTRAAT (WS 04)

INLEIDING

Dit damsluisje op de hoek van de Thorbeckelaan en Nassaustraat te Maarssen-dorp ligt een beetje verscholen achter een haag, alsof men zich schaamt voor dit object. De schutsluis van de Maarsseveense vaart bevond zich nabij het witte gebouw op de achtergrond. Dit is het sluishuis waar de Maarsseveensevaart onder door liep. Het stamt uit de 17e eeuw en behorende bij de voormalige schutsluis. Voorbij de schutsluis gaat de Maarsseveensevaart over in Maarsseveensegrachtje en mondt uit in de Vecht. De schutsluizen zijn verdwenen.

De afsluitplanken voor dit damsluisje lagen opgeslagen in Fort Maarsseveen. De loods voor deze planken is in 1895 gebouwd en het damsluisje zal van ongeveer waarschijnlijk dezelfde ouderdom zijn. Helaas is er verder niets bekend over dit sluisje, dan dat het uitgevoerd in beton.

De Maarsseveensevaart loopt vanaf Tienhoven langs de Molenpolder enerzijds en de Bethune polder anderzijds naar de Vecht en werd vooral gebruikt voor afvoer van turf en andere veenproducten vanuit de aanliggende verveningen. Tegenwoordig is een deel van Maarsseveensevaart binnen de bebouwde kom van Maarssen gedempt.

Deze lokatie is een toekomstig routepunt in een fiets- en wandelroute.


BIJZONDERE DETAILS

1/3 - Damsluis in restant van Maarsseveensevaart te Maarssen
2/3 - Schutsluis in de Maarsseveensevaart gezien vanaf de locatie van de damsluis (± 1925)
3/3 - Maarsseveensegrachtje (verlengde van Maarsseveensevaart) gezien vanaf de monding op de Vecht (± 1915)