WALLEN (FM 04)

INLEIDING

De wallen van het fort zijn gesloopt, Alleen de bult waartegen op geklommen moest worden bij het verlaten van het voetveer herinnert nog aan de voormalige fortwallen. De wallen zijn al in 1940 deels gesloopt bij het ontmantelen van Gebouw B ten gunste van verbeteringen aan de NHW, zoals de aanleg van groepsschuilplaatsen een loopgraven. Maar de genadeklap kwam in 1975. De provincie had het fort al overgenomen van het Rijk en had er een recreatie terrein van gemaakt. Daarvoor werden de wallen verder ge√ęgaliseerd om tot lig- en speelweide te kunnen dienen. In 2003 is het zandpakket rond Gebouw A nogmaals opgehoogd. Het zandlichaam rondom het bomvrije gebouw is nu groter dan volgens de oorspronkelijke ontwerpen uit 1880.
Er resteren slechts een paar onduidelijke foto's van vage herkomst uit het foto archief van de Historische Kring Maarssen. Mocht u als bezoeker de foto's herkennen, dan is er het dringende verzoek om nader contact met ons op te nemen. Van foto 2/5 hieronder is onduidelijk wanneer deze genomen is: Van werkzaamheden door de bezetter in 1940, of toch het eindresultaat in 1975?
Het forteiland heeft de vorm van een vijfhoek. De noordwestelijke uitstulping is een eenvoudig bastion. Op het eiland lagen de fortwallen. Deze wallen waren tot 6,8 m hoog, maar daar waar geschut achter opgesteld stond tot 4,8 m hoog. Het terrein achter de wallen lag op omstreeks 3 m hoogte maar het terreplein aan de keelzijde (achterzijde) op slechts 0,7 m, alles +NAP.
Aan de oever stonden meidoornhagen (FM 09) en die werden ondoorgrondelijk geacht. Direct daarop een steile moeilijk te nemen helling. Daarachter stond de vuurmonden opgesteld.
Wat dit fort uniek maakt is dat ook het oorspronkelijke schootsveld van de kanonnen in relatie met de omgeving nog volledig intakt is. Er is nauwelijks storende bebouwing bij gekomen. Ook het inundatiegebied is onveranderd gebleven. De kanonnen opgesteld op de plek waar we nu staan hadden een bereik tot in de gracht van Fort Tienhoven in het noordwesten en tot aan Zorghoop te Westbroek. De kanonnen aan de andere zijde van het fort (FM 05) had een bereik tot aan de gracht van Fort de Gagel.

geschut aantal plaats op omwalling opmerking
10 cm kanon 2 linkerflank
schootsveldbereik tot aan Fort Tienhoven
10 cm kanon 2 voorfront
schootsveldbereik tot aan Zorghoop te Westbroek
12 cm kanon 2 rechterschouder
schootsveldbereik tot aan Fort de Gagel
coehoornmortieren 2 onbepaald
mitrailleurs 2 onbepaald

BIJZONDERE DETAILS

1/6 - Oorspronkelijk profiel van de wallen op de oever van het voetveer
2/6 - Het eenvoudig bastion van het fort
3/6 - Plattegrond van de wallen na aanleg van gebouw B in 1886
4/6 - Topgrafische kaart waarop de hierboven aangegeven locaties voor bereik van geschut
5/6 - Het fort na sloop van de wallen in 1940 (Foto HKM)
6/6 - Egalisatie werkzaamheden in 1975 (Foto HKM)

PANORAMA

Laden...

Deze inhoud gebruikt HTML5 met CSS3 3D Transforms of WebGL.

Door de muis of met de vinger op het beeld naar boven of beneden te bewegen kunt u ook naar boven en beneden kijken. Klikken of tikken op een rode hotspot brengt u naar het volgende of vorige excursiepunt. Dubbelklikken of tikken geeft schermvullend beeld.