GEBOUW B (FM 05)

INLEIDING

Op dit routepunt staat tegenwoordig een oude schaftkeet welke als klein podium voor kleine openlucht voorstellingen dienst doet. Dit was opstelplek voor een kanon met een bereik tot Fort de Gagel. Op de plaats waar in de panorama een party tent staat, stond eertijds een remise. Deze remise, gebouwd in 1886 is in 1940 vlak vóór aanvang van de Tweede Wereldoorlog gelijk met het egaliseren van de wallen gesloopt. Aan de de hand van enkele technische tekeningen hebben wij het gebouw in kunnen reconstrueren. De reconstructie van het Gebouw B met onder andere ook een virtuele tour met een drone rondvlucht (simulatie) kan <hier> bekeken worden.


PANORAMA

Laden...

Deze inhoud gebruikt HTML5 met CSS3 3D Transforms of WebGL.

Door de muis of met de vinger op het beeld naar boven of beneden te bewegen kunt u ook naar boven en beneden kijken. Klikken of tikken op een rode hotspot brengt u naar het volgende of vorige excursiepunt. Dubbelklikken of tikken geeft schermvullend beeld.