MEIDOORNHAAG (FM 09)

INLEIDING

Het noordwestelijk deel van het fort is een aangelegd als een bastion, ook wel bolwerk. Dit bastion is een aarden uitspringend verdedigingswerk wat deel uit maakt van het fort. Op het bastion is de typische meidoornhaag nog volledig intact. Dergelijke meidoornhagen zijn bij veel forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vinden. De functie was meervoudig. Samen met de rij wilgen (FM 04) op de buitenwal moest deze de ligging van het camoufleren, zodat het leek alsof je tegen een bos aankeek, Ook moest het een landing via het water op het fort bemoeilijken. De stekelige takkenstructuur had de functie als prikkeldraad. En tot slot zorgen de wortels van de meidoorn voor een stevige beschoeing op de waterlijn van de oever.
De meidoornhaag van fort Maarsseveen is in zekere zin bijzonder te noemen. Bij sommige andere forten is de meidoornhaag verdwenen of opgegaan in grotere groepen bomen en bossen op de wallen. Hoewel de de wallen van fort Maarsseveen ernstig te lijden hebben gehad van egalisatie werkzaamheden, is dat wat resteert gelukkig niet met bomen begroeid geraakt. Dit maakt dat de meidoornhaag onderaan de helling van de voormalige wallen nog in zijn oorspronkelijke vorm te zien is.

De meidoornhaag gold bij een aanval als ondoordringbaar. De vijand zou van over het water moeten komen en stuitten bij landing op het fort eerst op die meidoornhaag met zijn stekelige takken. Was dit eenmaal geslecht dan wachtte een vrij steile helling van de fortwallen. Dit was voor de aanvaller een hagelijke onderneming. Want bij de tocht over het water zouden zij al flink onder vuur genomen zijn. Het zompige ondergelopen moerassige voorland tijdens een inundatie was al geen doorkomen aan. Diepere sloten en greppels waren niet te onderscheiden van ondiepe weilanden en konden niet bevaren worden. Het was ook niet geschikt voor paard en wagen met zwaar geschut. Deze zouden blijven steken in het moeras.


BIJZONDERE DETAILS


De meidoornhaag

PANORAMA

Laden...

Deze inhoud gebruikt HTML5 met CSS3 3D Transforms of WebGL.

Door de muis of met de vinger op het beeld naar boven of beneden te bewegen kunt u ook naar boven en beneden kijken. Klikken of tikken op een rode hotspot brengt u naar het volgende of vorige excursiepunt. Dubbelklikken of tikken geeft schermvullend beeld.