TERREPLEIN (FM 07)

INLEIDING

Het terreplein is het centrale plein van het fort en was bestemd voor oefeningen en parades. Het terreplein is ook een kruispunt voor diverse bestemmingen. Aan de ene zijde ligt de toegangsbrug. Aan de andere zijde de ingang van Gebouw A. Het bestraatte deel van het terreplein ligt op 0,7 m +NAP.
In de keelgracht lag eertijds een aanlegsteiger, een schuitenhuis en ingebouwd in de wal was een afvalberging aanwezig.

Vanaf het terreplein zijn ook andere vervolg route punten te bereiken. Eenmaal op het uitzichtspunt (FM 10) gaat de route via FM 09 en FM 08 terug naar FM 07. Daar kan de route rondom het fort weer opgepakt worden. Je kunt natuurlijk ook deze route terug overslaan en vitueel direct verder met punt FM 11, als je maar beloofd niet van het dak te springen als je hier bent .....


PANORAMA

Laden...

Deze inhoud gebruikt HTML5 met CSS3 3D Transforms of WebGL.

Door de muis of met de vinger op het beeld naar boven of beneden te bewegen kunt u ook naar boven en beneden kijken. Klikken of tikken op een rode hotspot brengt u naar het volgende of vorige excursiepunt. Dubbelklikken of tikken geeft schermvullend beeld.