ENVELOPPE (FM 02)

INLEIDING

Rondom de hoofdgracht ligt een aarden wal of kade welke als dijkje de gracht omringt. Dit dijkje wordt enveloppe genoemd. Op een dergelijke enveloppe liep vaak een zogenaamde bedekte weg en stonden ook vaak verschillende andere bouwwerken. Bij ons fort is dat de wachterswoning (FM c).

Vanaf de parkeerplaats komen we via een plankier op de enveloppe. De plankier voert over een grenssloot. De fortzijde van de sloot, inclusief sloot, was militair terrein. De andere oever was particulier eigendom.
De hoogte van de enveloppe reikte bij aanleg tot 0,35 -NAP. Dat betekende dat deze bij een ondergelopen Molenpolder door een eventuele inundatie niet meer te zien was en de vijand ook niet wist waar de gracht begon. Ook was de enveloppe beplant met wilgen. Deze wilgen moesten tesamen met de meidoornhaag (FM 09) de hoge fortwallen camoufleren in het landschap. Vanaf een afstand leek het dan net alsof tegen een bos aangekeken werd. Wilgen en meidoorn mochten evenwel nooit te hoog doorgroeien, want dat belemmerde de zicht en schootsveld vanaf het fort. Er moest dus regelmatig gesnoeid worden. Dat leverde dan weer het zogenaamde geriefhout op voor stook en kook.
Bij de voetveer is de enveloppe aan de linkerzijde op het terrein van bomenkwekerij Post nog goed te zien. De andere zijde is geheel met braam overwoekerd.


BIJZONDERE DETAILS

1/2 - Grenssloot
2/2 - De enveloppe loopt als dijk rondom de fortgracht

PANORAMA

Laden...

Deze inhoud gebruikt HTML5 met CSS3 3D Transforms of WebGL.

Door de muis of met de vinger op het beeld naar boven of beneden te bewegen kunt u ook naar boven en beneden kijken. Klikken of tikken op een rode hotspot brengt u naar het volgende of vorige excursiepunt. Dubbelklikken of tikken geeft schermvullend beeld.