BUITENWAL (FM 02)

INLEIDING

De buitenwal is de oever van de gracht rond het fort. Vanaf de parkeerplaats lopende komen we via een plankier op de buitenwal. De plankier voert over een grenssloot. De fortzijde van de sloot, inclusief sloot, was militair terrein. De andere oever was particulier eigendom.
De hoogte van de buitenwal reikte bij aanleg tot 0,35 -NAP. Dat betekende dat deze omwalling bij een ondergelopen Molenpolder door een eventuele inundatie niet meer te zien was en de vijand ook niet wist waar de gracht begon. Ook was de oeverwal beplant met wilgen. Deze wilgen moesten tesamen met de meidoornhaag (FM 09) de hoge fortwallen camoufleren in het landschap. Vanaf een afstand leek het dan net alsof tegen een bos aangekeken werd. Wilgen en meidoorn mochten evenwel nooit te hoog doorgroeien, want dat belemmerde de zicht en schootsveld vanaf het fort. Er moest dus regelmatig gesnoeid worden. Dat leverde dan weer het zogenaamde geriefhout op voor stook en kook.
Bij de voetveer is de oeverwal aan de linkerzijde op het terrein van bomenkwekerij Post nog goed te zien. De andere zijde is geheel met braam overwoekerd.


BIJZONDERE DETAILS

1/2 - Grenssloot
2/2 - Buitenwal

PANORAMA

Laden...

Deze inhoud gebruikt HTML5 met CSS3 3D Transforms of WebGL.