BRUG F

INLEIDING

De voormalige brug naar de wachterswoning is vervangen door een dam met duiker. De oude brug over de poldersloot had een overspanning van 2,25 m en was 2,75 m breed. Er waren houten leuningen aangebracht en een houtje poortje. De opgangen aan weerszijden van brug bestond uit een grindpad.

De poldersloot, welke liep van de Maarsseveense vaart tot voorbij het fort langs de Herenweg lag geheel op militair terrein. Voor de scheepvaart gold het recht van overpad door sloot en keelgracht.

  overspanning breedte onderdoorgang opmerking
Brug 2,25 m 2,75 m ~2,00 m met poort 

BIJZONDERE DETAILS

1/2 - Brug van Herenweg naar wachterswoning; bovenaanzicht
2/2 - Zijaanzicht