BRUG E

INLEIDING

De huidige brug is niet de oorspronkelijke brug. De oorspronkelijke brug had een overspanning van ruim 16 m over de keelgracht van het fort en was 3 m. breed. De brug rustte op een drietal draagjukken, waarvan er één voorzien was van een poort. Aan de fortzijde was tevens een opneembaar vak van 4 lengte. Dit opneembaar vak kon worden weggehaald. De functie was dezelfde als bij een ophaalbrug bij kastelen; dus om de doorgang te belemmeren.
De brug was gemaakt van eikenhout en de poort op de brug van vurenhout. De relingen waren uitgevoerd in ijzer, maar ter hoogte van het opneembaar vak voorzien van kettingen. Aan weerszijden van de brug lag een met grind bedekte oprit met een breedte van 4,5 m.
Aan de noordwestelijke peiler bevond zich een peilschaal met een bereik van 0,9- tot 0,7+ NAP. Waarschijnlijk is deze peilschaal met het plaatsen van de huidige brug verloren gegaan.

De keelgracht, welke liep van de Maarsseveense vaart tot voorbij het fort langs de Herenweg lag geheel op militair terrein. Voor de scheepvaart gold het recht van overpad door sloot en keelgracht.

  overspanning breedte onderdoorgang opmerking
Brug 16,33 m 3,00 m ~2,00 m met poort 

BIJZONDERE DETAILS

1/3 - Brug van Herenweg naar fort; bovenaanzicht
2/3 - Zijaanzicht; fort staat links
3/3 - Afsluitpoort op de brug